text

Zpětný odběr elektrozařízení

Zpětný a oddělený sběr odběr elektrozařízení uváděných na trh dle zákona 542/2020 Sb. Zákon o výrobcích s ukončenou životností je zajištěn kolektivním systémem ASEKOL a.s. pod číslem smlouvy AK-071811